skip to Main Content

Tussen de 18 en 22 weken van je zwangerschap wordt een SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) aangeboden. Met als doel de groei van de baby en het vruchtwater te beoordelen. Tevens wordt er gekeken of er ernstige lichamelijk afwijkingen zijn bij het kindje.

De meeste kinderen komen gezond ter wereld. Aangeboren lichamelijke afwijkingen komen relatief weinig voor. Slechts bij 2-4% van de zwangerschappen wordt voor of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Een klein aantal van die aandoeningen wordt opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek.

De belangrijkste informatie over de 20 weken echo kun je lezen in de folder “informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek” en op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Wel of geen 20-weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap is beslist niet verplicht. Als u niet wilt weten of uw kind een aangeboren afwijking heeft dan is het misschien verstandig om deze echo niet te laten maken. Ouders die wél voor nader echo-onderzoek kiezen, doen dit om diverse redenen. Het uitgangspunt is vaak dat een gunstige uitslag geruststellend is. In een aantal gevallen zal de uitslag echter ongunstig zijn, en staan ouders voor moeilijke keuzes. Het kan zijn dat het echo-onderzoek onduidelijk is, bv door de ligging van het kindje of obesitas bij de vrouw, zodat de uitslag minder betrouwbaar is.

Een ongunstige uitslag

Na elke soort echo krijg je meteen de uitslag. De echoscopist zal je informeren wanneer er iets afwijkends wordt gezien of indien een vermoeden hiervan bestaat. Je wordt dan doorverwezen naar een specialist voor vervolgonderzoek. Na dit vervolgonderzoek wordt een diagnose gesteld. Je eigen verloskundige zal je hierna verder begeleiden.

De echoscopist neemt altijd het zekere voor het onzekere. In een aantal gevallen zal bij het vervolgonderzoek blijken dat er niets aan de hand is. Dan is het in ieder geval fijn om te weten dat er door een tweede specialist naar is gekeken. Mocht echter wel blijken dat er een gezondheidsprobleem is, dan is het van groot belang dat er al in dit vroege stadium naar gehandeld kan worden.

Moeilijke keuzes

Uit echo-onderzoek zou kunnen blijken dat het kindje een aandoening heeft. Dan kom je als ouders voor de moeilijke keuze te staan om de zwangerschap wel of niet voort te zetten. Natuurlijk zullen wij de ouders begeleiden in dit hele proces.

De aanwezigheid van een aandoening hoeft beslist niet altijd reden te zijn om de zwangerschap af te breken.

Wanneer je namelijk al voor de geboorte weet dat het kindje extra zorg nodig heeft direct na de bevalling, dan kunnen we de maatregelen treffen die daarvoor nodig zijn. In een enkel geval kan de bevalling gepland worden in een academisch ziekenhuis, waarmee de levenskansen van het kindje worden vergroot.

Voor ouders die in geval van een ernstige aandoening overwegen om de zwangerschap af te breken, is van belang dat het echo-onderzoek tussen de 18 en 20 weken plaatsvindt. Volgens de Nederlandse wet zijn de mogelijkheden tot afbreken van de zwangerschap na de 24ste week van de zwangerschap beperkt.

Het is belangrijk dat je je van te voren goed informeert over het echo-onderzoek en het mogelijke vervolg daarop. Eénmaal begonnen is het vaak moeilijk te stoppen en wordt het door aanstaande ouders als fysiek en psychisch belastend ervaren.

Wat is nog meer belangrijk?

De echo wordt verricht door verloskundigen die zijn opgeleid tot echoscopiste. U dient er rekening mee te houden dat de screeningsecho een medisch onderzoek is in dezelfde orde als röntgenfoto’s, darmonderzoek of CT-scan. Het is géén pretecho.

Het is daarom raadzaam om met slechts één of twee begeleiders te komen en geen kinderen mee te nemen. Het onderzoek zal ongeveer 30-45 minuten duren.

NB. Echogegevens die voortvloeien uit de screeningsecho kunnen anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en/of evaluatie van zorg.

Back To Top