skip to Main Content

Een groei echo is bedoeld om de groei van het kindje te beoordelen. Tijdens deze echo worden de hoofd- en buikomtrek en het bot in het bovenbeen gemeten. De metingen worden in een groeicurve uitgezet, waarna duidelijk wordt of de groei volgens verwachting is of niet. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en de plaats van de placenta.

Je kunt hier een voorbeeld van een groeicurve downloaden.

De groei echo wordt in ons echocentrum standaard aangeboden. Dit is niet in alle echocentra het geval. Naast deze standaard groei-echo kan de verloskundige, wanneer zij twijfelt of het kindje te groot of te klein zou zijn, ook een extra groei echo laten maken.

Back To Top