skip to Main Content

De zorg voor jou en je kind komt ook naar voren doordat in ons centrum goed opgeleide en gekwalificeerde echoscopisten werken. Met name screeningsecho’s vragen een grotere deskundigheid en die hebben we in huis.

Voor het uitvoeren van de screeningsecho’s is het van belang dat wij als Echocentrum een contract hebben met een WBO vergunninghouder die de kwaliteit bewaakt. Wij hebben een contract met het Regionaal Centrum ZON.

Echoscopie

Na afloop van de screeningsecho krijg je een zogenaamd follow up formulier mee. Wij verzoeken je dit formulier na de geboorte van je kindje in te vullen en op te sturen naar ons Echocentrum. Op deze manier willen we controleren of we de echo goed hebben beoordeeld en of een eventuele verwijzing terecht is geweest. Dit in het belang van de kwaliteitsbewaking. Wij zijn je zeer erkentelijk voor je medewerking in deze.

Indien je niet geheel tevreden bent, een opmerking of klacht hebt, kun je dit het beste bespreken met de behandelend echoscopist. Mocht dit gesprek geen bevredigend resultaat hebben, dan kun je onze klachtenfunctionaris inschakelen.

Je kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

 

Back To Top